Падащо Меню
Политика за поверителност
Пет Ленд ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор" или „Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Ако имате неясноти и искате да зададете своя въпрос,
не се колебайте да ни потърсите:

E-mail: pet_land@abv.bg
Телефон: 0878 424 565